DELA

Bil- och båthall planeras i Eckerö

En person har anhållit om att få köpa en tomt på Eckerö kommuns industriområde. Tanken är att bygga en hall för uthyrning av bil- och båtplatser samt eventuellt annan småskalig verksamhet på tomten.
Förslaget är att kommunfullmäktige beviljar anhållan. (ml)