DELA

Bidrar med 155.000 till bostadsområde

LEMLAND. Kommunen bidrar med totalt 155.500 euro för byggandet av kommunalteknik på fastigheten Innerstunas i Lemland Järsö, alltså bostadsområdet som ägs av Fastighets ab Bergö.
Enligt avtal är det markägaren som bygger det som krävs i byggnadsplanen, men kommunen kan bidra till 50 procent av kostnaderna. Efteråt övergår kommunaltekniken i kommunens ägo, som sedan sköter underhåll och drift av till exempel vatten- och avloppsledningar eller belysning.
Från början var maxbidraget satt till 142.000 euro för Fastighets ab Bergö men på sitt senaste möte beslöt fullmäktige i Lemland att revidera avtalet och godkänna den större summan. Motivering är att man på området flyttat en pumpstation så att kommunen har nytta av den. Till exempel är det nu möjligt att ansluta intilliggande områden till pumpen. (ab)