DELA

Bidragsvillkor utreds vidare

Stadsstyrelsen har bordlagt stadsdirektör Edgar Vickströms förslag till nytt regelverk för föreningsbidrag inför nästa år. Förslaget går ut på att staden börjar ställa som villkor för grundbidrag att föreningarna bifogar en lista på 20 av sina medlemmar med uppgifter om hemadress och födelseår, och varje enskild medlem måste ge sitt skriftliga medgivande till att uppgifterna bifogas eftersom föreningen annars bryter mot flera lagar.
Frågan är inte okomplicerad, och Susanne Björkholm på den åländska datainspektionen har varit inkopplad i ett tidigare skede när förslaget såg något annorlunda ut.
– Datainspektionens rekommendation är, om staden går in för förslaget, att personernas namn inte finns med.
Om staden väljer att begära in uppgifterna inklusive namn måste det dessutom finnas en plan för hur medlemslistorna ska hanteras.
Flera föreningar har protesterat mot förslaget, dels för att det innebär mycket extra arbete för ideellt arbetande föreningsledare, dels för att det finns skydd i lagen för föreningar där medlemmarnas etniska, religiösa, politiska och sexuella tillhörighet framgår. (ao)