DELA

Bidrag till bildningsförbund

Ålands bildningsförbund får 33.000 euro i landskapsbidrag för 2010. Pengarna ska användas till kurser, studiecirklar och föredrag samt administrativa kostnader och arvoden. Förbundet ansökte om 76.000 euro.
Arbetarnas bildningsförbund beviljades 27.000 euro, vilket är 12.000 euro mindre än vad man hoppades på. (ak)