DELA

Bidrag söks för hotellutbyggnad

Åland Hotel Group ansöker om 900.000 euro i investeringsbidrag av landskapet för hotell Pommerns om- och utbyggnad. Byggprojektet som beräknas kosta drygt tio miljoner inleds i höst och pågår till sommaren 2015.
Hotellet i korsningen Ålandsvägen-Norragatan byggs på med en och en halv våning. En tvåvåningslänga inne på gården rivs för att ge plats för en ny hotelldel med fem våningar. Det totala antalet rum ökas från 55 till 95. (pd)