DELA

Bidrag ges till luftning i Toböle

Landskapsregeringen har beviljat stöd till Tjenan vatten för inköp och installering av syresättare i Toböle träsk i Saltvik.
Stödet ges för 70 procent av kostnaderna, dock högst 21.000 euro och är en del av de medel som landskapsregeringen har reserverat för åtgärder med syfte att förbättra, restaurera och sanera vattenmiljön.
En förutsättning för att stödet ska betalas ut är att det även genomförs andra restaureringsåtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Toböle träsk.
Det var i oktober i fjol som larmet gick till Tjenan vattens cirka 140 hushåll som är vattenabonnenter i Toböle, Nääs, Laby och delar av Åsgårda: Drick inte av vattnet tills det har utretts om algerna som blommar är giftiga.
Proverna visade att algerna inte var giftproducerande. Men att blomningen pågick för fullt ännu i oktober var oroande, och kolfilter installerades. Efter det har prover tagits på det utgående vattnet som dock är rent från alger.
Genom luftning av vattnet hoppas man slippa blomningen av blågröna alger. (as)