DELA

Bibehållna skattesatser i Sund

SUND. Skattesatserna hålls oförändrade inför år 2017, det beslöt Sunds kommunfullmäktige på sitt möte i tisdags. Inkomstskattesatsen ligger på 19,5 procent.

I oktober månad låg Sunds ekonomi 80 000<”Tom fyrkant”> under dess budgetram. Detta underskott har nu kraftigt förminskats.

– Just nu ligger budgetunderskottet på 26 000 euro, men det är ett levande dokument, säger Sunds kommundirektör Jens Andersén. (fb)