DELA

Betänkande om trafik i skärgårdskommun

Landskapsregeringen tillsatte i mars en trafikgrupp för att diskutera den interna trafiken för den tilltänkta skärgårdskommunen. Gruppen har efter tre möten lämnat ett delbetänkande.

Gruppen anser att trafiken mellan norra och södra skärgården behöver förstärkas i en gemensam skärgårdskommun. Man anser också att kommande trafiklösningar ska vara användbara för alla som rör sig i skärgården, och åsikter framfördes om att man kunde anlita privata lokala aktörer. Gruppen anser dock att det i nuläget är ”problematiskt att jobba med den här frågan innan de nuvarande skärgårdskommunerna kommit längre i arbetet med samgång”.

I gruppen ingick utbildningsminister Tony Asumaa, infrastrukturminister Mika Nordberg, kansliminister Nina Fellman, Kökars kommundirektör Johan Rothberg, Brändös kommundirektör John Wrede, Föglös kommundirektör Niklas Eriksson, Kumlinges kommundirektör Christian Dreyer, Sottungas kommunsekreterare Kennet Lundström, avdelningschef Yvonne Österlund och logistiker Bo Karlsson. (fb)