DELA

Betalar inte vårdhem

FÖGLÖ. Något garantibelopp, en så kallad försäkringsdel, kommer man inte att betala till vårdhemmet Tolvis Center ab i Österbotten, det beslöt kommunstyrelsen på sitt senaste möte.
Man noterar dock verksamheten är viktig och vid behov avser kommunen nyttja deras service.
Finansieringen av Tolvis center baseras bland annat på en fast avgift, en euro per svenskspråkig kommuninvånare. Kommuner som besluter att garantera verksamheten med detta garantibelopp betalar sedan nedsatt avgift för eventuell vårdperiod. (ab)