DELA

Besvär mot Klintenplan

En privatperson har besvärat sig till Ålands förvaltningsdomstol om den detaljplan för ett mindre område på Klinten som stadsfullmäktige klubbade i maj.

I detaljplanen har ett parkområde omvandlats till fyra nya tomter på Skräddargränd. Tidigare har marken reserverats för en lekpark, men där har aldrig byggts någon lekpark.

Tidigare i processen har besvär lämnats in till detaljplaneförslaget, men dessa har inte föranlett några större förändringar i förslaget. (eh)