DELA

Besökscentrum planeras på Kumlinge

Näringsnämnden har en hel del nya – och dyra – idéer inför nästa års budget. Det handlar om att beställa en reklamfilm för Kumlinge, att en första utredning görs angående ett kulturum/naturum, alltså ett besökscentrum där kommunens historia och natur ska presenteras för besökare, samt att anställa en sommarjobbare som turistinformatör. Dessa projekt ligger alla i 1.000-euros klassen.
Dessutom föreslås nämndens sekreteraren, Satu Numminen, få utökad arbetstid, från 40 till 50 procent.
Inför nästa års budget konstaterar kommunstyrelsen att budgeten med nuvarande planering ligger en bra bit över fjolårets. Den främsta orsaken är högre lönekostnader. De stora kostnaderna är annars bredbandsutbyggnaden och eventuellt inleds också byggandet av ett nytt avloppsnät nästa år. (ka-f)