DELA

Beslut om skridskobana får vänta

En motion om anläggande av skridskobana i centrum som lämnades in till stadsfullmäktige i december 2019 diskuterades under kultur- och fritidsnämndens möte i måndags.

Nämnden gjorde bedömningen att om en uteskridskobana ska anläggas så behöver den vara konstfrusen med tanke på väderförhållandena.

Man ansåg också att Miramarparken kan vara en lämplig plats då det bland annat finns gott om parkeringsplatser i närheten. Torget är inte lämpligt på grund av den underliggande fjärrvärmekulverten.

Kultur och fritidsnämnden konstaterade att en anläggning av en skridskobana i centrum i huvudsak är infrastrukturnämndens ansvarsområde och valde att överlåta ärendet. (le)