DELA

Beslut om Mise ikväll

FÖGLÖ. Kommunen ska går ur kommunförbundet Mise vid nästa årsskifte, om inte vissa villkor uppfylls.
Det föreslår kommunstyrelsen i Föglö för fullmäktige, som tar ställning till ärendet ikväll.
Villkoren som ställs är bland annat att grundavgiften ska utgå från hushållens storlek, att Mise ska klara sig helt utan drifts- eller kapitaltillskott från kommunerna, att städningen runt de obemannade återvinningsstationerna sköts bättre, att de obemmade återvinningscentralerna blir kvar och att sophanteringen löses under turistsäsongen.
Kravet är att villkoren ska vara uppfyllda vid vårens förbundsstämma för Mise eller senast den sista juni.
Styrelsen föreslår därtill att en arbetsgrupp under året ska utarbeta ett förslag för den framtida sophanteringen på Föglö, ifall kommunen väljer att lämna Mise den sista december 2010.
Kommunstyrelsen tog sitt beslut efter omröstning. Diskussionen kring Föglös framtida sophantering startade efter ett initiativ i höstas av Stig Fellman. (ab)