DELA

Beslut om Måtar bordlades

Planen var att talmanskonferensen i går skulle fatta beslut om Marcus Måtars framtid som lagtingsledamot men omröstningen sköts upp en vecka.

Anledningen till att Måtars lagtingsplats tas upp för diskussion är att hovrättens dom mot honom om fyra månaders villkorligt fängelse för grovt ocker nu vunnit laga kraft.

Inget parti har hittills förordat att Måtar ska skiljas från sitt uppdrag. (fb)