DELA

Beslut om andelarna kan ändras i januari

Kommunerna får cirka fyra miljoner euro mindre av landskapet år 2018. Men beslutet som fattats hos landskapsregeringen bygger på det gamla systemet, vilket betyder att det kan vara betydelselöst redan vid årsskiftet.

Om den nya modellen för landskapsandelarna tas i bruk i januari 2018 så rivs nuvarande beslut upp och ett nytt beslut om andelarnas storlek ska tas.

Enligt biträdande finanschef Runa Tufvesson måste landskapet ändå fatta ett beslut om 2018 nu, trots att ett nytt system är på väg att införas. (jo)