DELA

Beslut närmar sig för Miramarparken

MARIEHAMN. Ett beslut om hur parkområdet norr om kongress- och kulturhuset Alandica skall se ut kan tas i kväll.
När tekniska nämnden behandlat ärendet går det vidare till stadsstyrelsen för godkännande. Om nämnden sedan kan ta det formella beslutet om parkplanen i mars kan bygget bjudas ut på entreprenad och inledas i maj.
Efter en idétävling har nämnden jobbat vidare med Wahlin Ab:s förslag ”Miramarparken”, som representerar ”en konservativ parkplaneringslinje med stora gräsytor och planteringer”.
Miramarparken, som också kallats ”det gröna förslaget”, ställdes ut på stadsbiblioteket med motförslaget ”Treklöver” som beskrivits som en ”urban aktivitetspark”. Allmänheten fick rösta på det parkförslag man ville att staden skulle jobba vidare med och Miramarparken vann då med 113 röster mot 79 för Treklövern. (pd)