DELA

Beslut i staden om Svinö Holme

Skall Svinö holme söder om Mariehamn planeras för bostäder eller för rekreation? Den frågan ska stadsfullmäktige ta ställning till i kväll.

Hittills har majoriteten i fullmäktige förespråkat det alternativ där Svinö holme i framtiden utnyttjas som ett villaområde med några högre flerbostadshus. Socialdemokraterna vill se ett rekreationsområde. (tt-s)