DELA

Beslut i april om Föglölinjen

– Ja, svarar trafikavdelningens chef Niklas Karlman på frågan om det inkommit några anbud på driften av Föglölinjen.
Hur många och vilka som lämnat in anbud kan han inte säga, men inom april borde beslut fattas.
– Nu vidtar kontroll av anbuden, om allt som borde finns med och de är kompletta.
Den nya driftsprivatiserade färjtrafiken på Föglölinjen ska vara igång 1 oktober. Detta under förutsättning att något anbud uppfyller kriterierna och sänker kostnaderna för linjen med tolv procent. (as)