DELA

Beslut dröjer om konstgräsplan

Landskapsregeringen har ännu inte tagit ställning till om det blir en konstgräsplan vid Godby högstadieskola. Eftersom området befinner sig inom ett tillrinningsområde till vattentäkt krävs därför både specialmiljötillstånd och åtgärder för att minska risken för att mikroplaster kan hamna i dricksvattnet.

Landskapsregeringen fattar beslut i ärendet denna vecka. (ag)