DELA

Berndtsson styr Getaliberaler

Liberalernas lokalavdelning i Geta har valt Kjell Berndtsson till ordförande och Marianne Asp Gottberg till viceordförande för avdelningen. Resten av styrelsen består av; Ines Sundberg, Nils-Olof Sundblom, Madeleine Sjögren och Göran Gottberg.
Under styrelsemötet diskuterades kommunutredning, Norra Ålands högstadiedistrikt, Åda och de kommande valen.