DELA

Berättar om kvinnor på Själö hospital

Nu på torsdag den 20 februari klockan 18.00 håller Jutta Ahlbeck ett föredrag under rubriken ”Från lösdrivare till hysterika. Berättelser om kvinnorna på Själö hospital 1889–1944”. Föredraget äger rum i Musiksalen på Alandica.

Ahlbeck är biträdande professor vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi och besöker Åland på inbjudan av Ålands Emigrantinstitut och Ålandsforskarna. Hon disputerade för doktorsgraden 2006 med avhandlingen ”Diagnosticering och disciplinering. Medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889–1944”.

Ahlbecks avhandling utgör bland annat inspirationskälla till författaren Johanna Holmströms roman ”Själarnas ö” (2017). (tr)