DELA

Beijar vill utreda hörhjälpmedel

Vid stadsfullmäktiges möte i tisdags lämnade Christian Beijar (s) in en motion där han föreslår att stadsstyrelsen ska ges i uppdrag att utreda behovet av hörhjälpmedel, typ hörselslinga eller receptionsslinga, till stadens olika servicepunkter. Det gäller bland annat stadshuset, Nyfahlers, idrottsgården, stadsbiblioteket, Mariebad och Tekniska verken.
Han vill också att staden utifrån utredningen ska göra upp en plan för att skaffa dessa hörhjälpmedel.
”Antalet personer med hörselskada/hörselnedsättning i samhället uppgår till cirka 15 procent. Det innebär att cirka 1.600 personer i Mariehamn har nedsatt hörsel som på olika sätt medför kommunikationssvårigheter i umgänget med andra människor”, skriver Beijar i sin motion.(ak)