DELA

Behörighetslag belastar ÅMHM

Förslaget att sänka kravet på yrkeserfarenhet för föreståndare för krogar med A-rättigheter från två år till tre månader kan leda till att belastningen på ÅMHM:s alkoholinspektör ökar ytterligare och myndigheten kan därför behöva en förstärkning av resurserna under en övergångsperiod..

Det konstaterar lagtingets social- och miljöutskott som har behandlat regeringens lagförslag till ändrad behörighet för serveringspersonal.

Utskottet välkomnar lagen i övrigt med motiveringen att den förbättrar restaurangbranschens verksamhetsförutsättningar. (tt-s)