DELA

Begränsat på Ålandsvägen

Mariehamns stad meddelar att arbete med schaktning och montering av nya vatten och avloppsledningar har påbörjats längs Ålandsvägen. Det gör att framkomligheten på vägen, mellan avsnittet Norra Esplanadgatan och Norragatan, är begränsad.
– Periodvis blir det även helt avstängt eller med bara ett körfält öppet. Vartefter arbetet framskrider förändras trafikregleringar och skyltningar, meddelar man i ett pressmeddelande.
Arbetet och trafikbegränsningarna väntas pågå cirka fyra veckor framöver. (mt)