DELA

Begränsad trafik längs Sjöpromenaden

Framkomligheten på Sjöpromenaden är begränsad nu på torsdag till söndag (den 7-10 augusti). Trafik norrifrån på gatan längs ÅSS stängs av helt, medan trafik söderifrån fortfarande är möjlig fram till uppfarten till Pub Bastun. Från Pub Bastun norrut är endast servicetrafik tillåten.
Trafikbegränsningen beror på Europa cup och FM för laserjollar som arrangeras av Åländska segelsällskapet, meddelar Mariehamns stad. (ff)