DELA

Begränsad framkomlighet på Lemlandsväg

Det är begränsad framkomlighet på landsväg nr 3, öster om Rökerirondellen, ännu i dag till klockan 16.
Framkomligheten är begränsad på grund av trumarbeten. Vägen grävs av cirka 150 meter öster om Rökerirondellen.

Tunga transporter ombedes vänligen undvika att trafikera platsen tills i eftermiddag. I stället kan man köra via Jomala Prästgården by och Önningeby.(ab)