DELA

Begäran om offentlighet för utlåtande

Ålands natur och miljö lämnade den 7 januari in en anhållan om att landskapsregeringen ska ge ut det utlåtande som fyra landskapsbyråer skrev redan i oktober i samband med beredningen av Ålands golfklubbs begäran att få arrendera landskapets mark på Stornäset i Kastelholm för en ny golfbana.
Ännu har landskapsregeringen inte svarat på Ålands natur och miljös begäran. I går lämnade också Åland 24 och Nya Åland in en begäran om att få ut utlåtandet.
I gårdagens tidning gick naturvårdsintendent Jörgen Eriksson ut med hård kritik mot att utlåtandet, som lämnades in den 23 oktober, fortfarande inte har getts offentlighet.
Näringschef Linnéa Johansson hävdar att landskapsregeringen först måste fatta beslut i ärendet – i första hand ge ett svar till Ålands golfklubb – innan utlåtandet blir offentligt.
– Allt material blir offentligt när beslutet är fattat. Framtill dess är det internt beredningsmaterial.
Det finns knappast några lagliga hinder för att ge ut utlåtandet?
– Det är fullt möjligt att lämna ut handlingen, men det är landskapsregeringen som ska ta ställning. Som jag ser det så är det här början på en process. (ao)