DELA

Begär in anbud för turismstrategi

Åland ska få en ny turismstrategi. Ålands landskapsregering begär in anbud på uppdraget att framta en turismstrategi för Åland.
Man vill att strategin ska vara baserad på dialog, förankring och delaktighet. Uppdraget ska utföras under tiden september 2010-mars 2011 med uppföljning år 2015. (ns)