DELA

Begär granskning av Mariebad

Ålands Framtids Rolf Granlund ber att upphandlingsinspektionen ska granska stadens upphandling av konsulttjänster för renoveringen av Mariebad.

– Eftersom stadsledningen och stadsstyrelsen inte utrett frågan och inte heller anser att upphandlingen bör få en extern, oberoende granskning ber jag Ålands upphandlingsinspektion att utreda om upphandlingen strider mot EU:s upphandlingsdirektiv, säger han.

Granlund säger att han tagit del av tillgängliga, offentliga dokument som rör upphandlingen.

– Vad jag kan se överstiger totalsumman EU:s tröskelvärde, varför jag nu ber upphandlingsinspektionen att granska om det stämmer. (ms)