DELA

Begär att torpbesvär förkastas

Landskapet har i ett utlåtande till Högsta förvaltningsdomstolen begärt att Pia Strömbergs besvär angående hennes rivningshotade torp i Bomarsund skall förkastas.
Pia Strömberg är svensk medborgare och torpet i Bomarsund används som sommarviste för hennes familj. Torpet står på landskapets mark som familjen Ahlstrand/Strömberg arrenderat sedan 1930-talet. Pia Strömbergs mor Margareta Strömberg arrenderade markområdet från mars 1994 och framåt. Då Margareta Strömberg avled i början av 2000-talet anser landskapsregeringen att arrendeavtalet gått ut i december 2001.
I utlåtandet menar landskapet att de inte har någon skyldighet att överlåta området eller upplåta det på arrende till Pia Strömberg. Landskapets myndigheter eller tjänstemän har inte gett något löfte om att ingå ett sådant avtal med Pia Strömberg, står det.
Vidare grundar sig begäran om förkastandet av Pia Strömbergs besvär att hon inte har hembygdsrätt samt att hon inte ansökt om eller beviljats jordförvärvstillstånd.
Lantrådet Viveka Eriksson (Lib) och vicelantråd Britt Lundberg (C) handhar ärendet. (cl)