DELA

Bedrägeridom upphävdes

En båtägare som dömdes i tingsrätten i oktober 2008 för att ha lurat en annan person har fått domen upphävd i Åbo hovrätt.
Tingsrätten dömde båtägaren till nästan 1.000 euro i böter för bedrägeri. Han dömdes också till att betala 1.000 euro i ersättning till den andra personen.
Båtägaren hävdade dock att han betalat tillbaka den insats som den andra personen erlagt för att bli delägare i båten och besvärade sig till hovrätten som alltså förkastade åtalet mot honom. Därför behöver han heller inte betala skadeståndet och staten står för rättegångskostnaderna i både tingsrätten och hovrätten, sammanlagt cirka 2.500 euro. (ao)