DELA

Bedrägeridom har fastslagits

Domen om grov förskingring och grovt bedrägeri, som en man fälldes för i juli i fjol, står fast.

Fallet handlade om en en far som tagit ut drygt 26 000 euro från sin dotters bankkonton utan hennes samtycke. Tingsrätten dom överklagades till Åbo hovrätt, men den 19 maj i år återtog mannen sitt besvär.

Mannen dömdes i tingsrätten till ett år och fyra månader villkorligt fängelse och att ersätta dotterns rättegångskostnader med 7 397 euro.

För kostnader i samband med behandlingen i hovrätten ska han ersätta dottern med 2 182 euro. (ms)