DELA

BBC-klipp med Viking Grace

Brittiska BBC har lagt ut ett filmklipp på sin hemsida om fartyg som använder vind och luftbubblor för att spara bränsle, och exemplifierar med Viking Grace och hennes rotorsegel.

Bakgrunden är att sjöfartsindustrin föresatt sig att reducera sina koldioxidutsläpp med 50 procent till år 2050. Förutom rotorsegeltekniken berättas i filmen om så kallad luftsmörjning, ”air lubrication”.

Filmen går att hitta på www.bbc.co.uk – sök på ”smart ships”. (ss)