DELA

BB öppnas för ryska mödrar

Ålands hälso- och sjukvårds styrelse godkänner avtalet om att sälja förlossningsvård på Ålands centralsjukhus till det fastländska bolaget Nordan.
Målgruppen är blivande mammor från Ryssland. Nordan har tidigare erbjudit samma service vid numera nedlagda Ekenäs bb.
Åhs styrelse anser att ett ökat antal förlossningar på centralsjukhuset är bra för den medicinska kompetensen. En förutsättning för avtalet är att alla kostnader som uppstår skall täckas av intäkterna från Nordan. Kostnaderna per vårddygn är i dag 1.312 euro.
Sjukhuset tar endast emot friska blivande mammor med normala graviditeter. Avtalet gäller inte tvillingfödslar. Kvinnor vars bmi-värde (body mass index) är över 30 i början av graviditeten tas inte heller emot. (pd)