DELA
Foto: Jonas Edsvik

Bättre resultat för idrottscenter

Åland idrottscenter Ab i Finström Godby noterade ett något högre resultat under 2019 jämfört med 2018, enligt det senaste bokslutet.

Resultatet för förra året är ett nollresultat. Omsättningen ökade från 850 407,68 euro 2018 till 894 815,14 euro år 2019.

Under 2019 gjorde flera underhållsarbeten, bland annat byte av filter i simhallens vattenreningssystem samt arbeten med ventilationssystemet i simhallen och idrottshallen.

Antalet simhallsbesökare fortsatte att öka i antal och försäljningen av flergångs- och säsongskort blev mer populärt. Även antalet övernattningar på Godby vandrarhem, som också ingår i företaget, ökade.