DELA

Båthamn anläggs vid Sintings bad

FÖGLÖ. Kommunfullmäktige har beslutat iordningställa ett båthamnsområde vid Sintings badplats i Föglö Degerby.

Projektet innebär att det byggs en pontonbrygga i betong med bommar med 16 båtplatser. Till bryggan ska också en gångväg anläggas.

Nu har en byggnadskommitté med fyra personer utsetts. Ordförande är Stig Fellman och viceordförande Hans-Kristian Skaag.

Planeringen för projektet ska finnas färdig senast i september i år för att beaktas i budgeten för 2016.

Båthamnen ska vara klar till båtsäsongen 2016. (ka-f)