DELA

Båtar fick assistans

Den hårda vinden och den kraftiga sjögången under söndagen gjorde att en svensk segelbåt ansåg sig nödgade att begära hjälp av sjöbevakningen för att ta sig i land. Sjöbevakningen tog sig ombord på segelbåten som körde för motor och lyckades få upp seglet, vilket gjorde seglingen mjukare så man kunde ta sig till Mariehamn utan vidare svårigheter.
Båten befann sig mitt ute på Ålands hav och vindstyrkan låg på omkring 10-13 meter per sekund.
En annan båt som behövde assistens i helgen var Gröna Uddens räddningsbåt, som någon släppt loss eller tagit sig en liten tur med och försummat att förtöja ordentligt. Inga personer saknades. Enligt sjöbevakningen är detta inte ett stort problem. (la)