DELA

Basilier lämnar stadsuppdrag

Politikern Rasmus Basilier (MSÅ) ska flytta bort från Mariehamn.

Han anhåller nu om befrielse från sina förtroendeuppdrag som ledamot i byggnadsnämnden, ersättare i socialnämnden och ordförande för valnämnden.

Stadsstyrelsen ska nu först ta ställning till frågan. Om Basilier beviljas befrielse från uppdragen ska stadsfullmäktige välja nya personer till posterna. (tt-s)