DELA

Barns rättigheter lyfts i valprogram

Rädda Barnen på Åland har tagit fram ett valprogram som de vill lyfta inför kommunal- och lagtingsvalet.

Informationen i programmet riktar sig till nuvarande och blivande makthavare samt väljare.

Programmet berör barnskydd, ekonomisk utsatthet, trygghet och hälsa samt strategisk barnpolitik – ämnen som Rädda Barnen på Åland anser extra viktiga inför valet.

De fyra områdena beskrivs kort och man ger konkreta förslag på åtgärder inom dem.

”Ändra i beräkningsgrunden för utkomsstöd så att barnbidrag inte räknas som inkomst” listas som en åtgärd inom området ekonomisk utsatthet.

Under fyra onsdagar, med start den 18 september, bjuder Rädda Barnen in till frukostsamtal för att fördjupa sig inom respektive område. (ikj)