DELA

Barnfattigdom på Åland diskuteras på onsdag

Många barnfamiljer på Åland lever i en ekonomiskt utsatt position där vardagsekonomin inte går ihop.

Det här påverkar både vuxna och barn vad gäller välbefinnande, hälsa, möjlighet att delta i samhället på olika nivåer och framtidsutsikter.

För att belysa och diskutera frågan om ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer, läget på Åland, samt vilka politiska beslut och åtgärder som kan och bör göras bjuder Rädda Barnen på Åland in till seminarium på Ålands sjöfartsmuseum onsdag 13 maj, klockan 9.00–11.30.

Medverkar gör Tapio Salonen, professor i socialt arbete och dekan vid fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola, åländska politiker och Johanna Fogelström, vikarierade verksamhetsledare Rädda Barnen. (ka-f)