DELA

Barnenkät om undantagstillstånd

Nu undersöker Rädda Barnen i Finland hur barn och unga upplever coronasituationen och undantagstillståndet.

Detta gör man genom enkäten Barnens röst och den genomförs sedan 2001 i syfte att utreda barn och ungas upplevelser av olika teman.

I årets enkät undersöker man 13–17-åringars upplevelser gällande undantagstillståndet till följd av coronaviruset och hur det påverkar vardagen, skolgång, fritid och välmående hos barn. Svarstiden är till den 26 april och det lottas ut två biopaket bland dem som svarar på enkäten. Enkäten hittas på länken: www.pelastakaalapset.fi/lapsenaani2020

Vid frågor om enkäten är Jonna Varsa på Rädda Barnen på Åland kontaktperson. (ikj)