DELA

Barn omhändertogs av sociala myndigheter

Under lördagen har polisen upprättat en barnskyddsanmälan eftersom barnets förälder på grund av psykisk ohälsa inte varit förmögen att ta hand om barnet. Sociala myndigheter är underrättades om ärendet och barnet omhändertogs för ordnad vård utanför hemmet. Föräldern har omhändertagits av sjukvården.

Polisen påträffade en efterlyst person i Mariehamn samma dag. Efterlysningar på personen har processats och personen försattes på fri fot.

En fastighet i Mariehamn utsattes för skadegörelse under lördagen. En brottsanmälan har upprättats och teknisk undersökning utfördes av polisen. (jm)