DELA

Barn och äldre dyra för staden

Den sociala sektorn i Mariehamn överskrider budgeten med drygt 202.000 euro. Det framgår ur den bokslutsprognos som socialnämnden nu har tagit ställning till.
Sektorn räknar med att göra ordentliga inbesparingar inom allmän social service men slutsumman påverkas av att barnomsorgen förväntas bli drygt 215.000 och äldreomsorgen 106.000 euro dyrare än man kalkylerat med i budgeten. Orsaken är främst att antalet barn som behöver daghemsplats har ökat liksom också de stadsbor som behöver äldreboende.
Socialnämnden räknar dock med att siffrorna blir betydligt vackrare i det slutgiltiga bokslutet. Det finns bland annat interna kostnader på 153.600 för den nyinrättade avdelningen för städ, kök och vaktmästeri som bokföringstekniskt belastar sektorn och den summan kommer att rättas till.
Nämnden beslöt, på förslag av Hannele Vaitilo (Lib) och Ulf-Peter Westmark (Lib), att antalet socialserviceklienter i staden skall kartläggas i relation till stadens befolkning och jämföras med situationen i de övriga kommunerna. (tt-s)