DELA

Barn de mest utsatta offren

Våld i nära relationer var ämnet för en kurs som Ålands landskapsregering arrangerade förra veckan. Ett 50-tal personer fanns på plats, bland annat representanter från fältarna, polisen, Ålands hälso- och sjukvård samt socialvården.
Målet med kursen var att få en bättre insyn i hur man upptäcker våld i nära relationer. Syftet var också att få kunskap om våld och vad det kan ha för konsekvenser.
Det som Vivan Nikula, chef för jämställdhetsfrågor, framhåller som viktigt är att barnet oftast är det mest utsatta offret. Obereonde om barnet är utsatt för våld eller är ett tyst vittne.
– Barnet har inga möjligheter, chanser eller val att försvara sig själv, säger hon.
Kursledare var pyskolog Mette Skåholt och specialpsykolog Martin Nielsen som representerar Alternativ til Vold i Oslo.
Kursen kommer att följas upp av en frivillig tvådagarskurs som hålls i april eller maj. Då kommer man främst att lägga vikten vid gruppbehandling för utsatta grupper och utövargrupper. (sn)