DELA

Bara ett straff för samma brott

I dag kan en person få både ordningsbot och tilläggsskatt till fordonsskatten för ett och samma trafikbrott.

– Det bryter mot den allmänna rättsprincipen ne bis in idem, förbud mot dubbel straffbarhet, konstaterar landskapsregeringen

Regeringen lägger därför fram ett förslag till ändring av trafikbrottslagen som innebär att man inte ger böter då det finns risk för tilläggsskatt.

– Avsikten är att lagförslaget ska träda i kraft så snart som möjligt. (tt-s)