DELA

Bara en vill bli ledande revisor

När tiden gick ut i fredags hade endast en person sökt den tillfälliga tjänsten som landskapets ledande revisor. Den sökande är Sten Eriksson, bostadslåneinspektör på landskapsregeringen.
Sittande revisor Agneta Mannberg-Jansson går i pension den 1 mars. (ak)