DELA

Bara en brandnämnd föreslås

Norra och södra brandnämnden på Åland föreslås slås samman till en enda gemensam nämnd för landsbygdskommunerna.
Huvudmannaskapet för den nya nämnden skulle skötas av Jomala kommun som har låtit göra upp ett förslag till samarbetsavtal. Förslaget har sänts ut till alla berörda kommuner.
Finströms kommunstyrelse behandlade förslaget till avtal på sitt möte i tisdags och föreslår nu att fullmäktige godkänner det. (tt-s)