DELA

Bankdirektör pensioneras

Bankdirektör Lars Donner vid Ålandsbankens huvudkontor i Mariehamn avgår från sin tjänst i måndasskiftet februari-mars 2008. Han har tjänstgjort i banken i 35 år och fyller 60 år i april.
– Jag går i pension, förklarar Donner.
För närvarande leder han arbetet för bankens riskhantering och centrala staben, tidigare var hans ansvarsområde företagskrediter.