DELA

Bakläxa till ministerium

Kommunikationsministeriet har begärt landskapsregeringens utlåtande över en mellanrapport gällande förslag till postlag och tidningsutdelning. Men vid enskild föredragning konstaterar kansliminister Roger Eriksson (Lib) att rapporten är författad på finska och enligt självstyrelselagen ska skriftväxlingen mellan landskapet och riket ske på svenska.
Det innebär att landskapsregeringen inte kan ge utlåtande över rapporten. Detta meddelar man också kommunikationsministeriet. (ns)