DELA

Bakläxa om föreningsstöd

Stadsstyrelsen vill att kultur- och fritidsnämnden tar fram ett konkret förslag för hur staden kan stöda fritidsaktiviteter för att barn och unga, oberoende av vem som ordnar aktiviteter som inte kan utövas i staden. Bakgrunden är att stadsstyrelsen redan tidigare bett kultur- och fritidsnämnden ta fram ett sådant förslag för att staden ska kunna stöda de stadsbor som deltar i verksamheten i den nya gymnastikhallen som byggs i Jomala. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare kommit till slutsatsen att det inte är ändamålsenligt att ändra på dagens stödupplägg. Nu får nämnden alltså bakläxa.

Att gymnastikföreningen flyttar från Bollhalla gör att hallen ska återställas, vilket uppskattas kosta 40 000 euro. Den summan ska tas ut på internhyra för hallen. Tappet på dryga 1 600 euro i hyresintäkter per månad väntas täckas med nya hyresgäster. (eh)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp